top of page
swimmers-racing-in-pool-2022-03-07-23-55-33-utc.jpg

מדיניות בטיחות

Aqua Swim מצפה לעבוד איתך ועם משפחתך! 

אנא שימו לב למדיניות הבאה כדי להבטיח עונת שחייה בטוחה ופרודוקטיבית.  

אם בחוץ מטפטף, ללא ברקים או רעמים, בטוח להיות בבריכה! יש לנו גם אפשרות לבריכה מקורה ב-The Vibes Center (Monsey, ניו יורק) עם תשלום חד פעמי בסך $20 רק כדי להשתמש בה עבור כל שיעורי השחייה שהזמנתם. 

במהלך השיעורים, אנו מבקשים מכם לנקוט משנה זהירות ולהימנע משחייה בבריכה בזמן שהמדריך נותן הדרכה. יתר על כן, אנו דורשים שאף ילדים או יחידים אחרים לא יחלקו את הבריכה במהלך השיעור, אלא אם הם בפיקוח מבוגר בכל עת. זאת על מנת להבטיח את בטיחותם של כל האנשים המעורבים, ואנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה שלך בעמידה בהנחיות אלו.

השיעורים שלנו מתחילים בזמן. אנא עמדו בזמנים והכינו אתכם ו/או ילדיכם בבריכה כדי שנוכל למקסם את זמן השיעור שלכם. אם אתה או ילדיכם מסרבים מסיבה כלשהי  להיכנס למים או לא רוצים לשתף פעולה, תחויבו עבור יתרת השיעור.

מצפה לעונת שחייה בטוחה ומהנה!

bottom of page